Layout af sider med tegninger

Tegninger skal indleveres på selvstændige sider og må dermed ikke være en del af beskrivelsens tekst, kravene eller sammendraget. Dette gælder også i tilfælde, hvor beskrivelsens tekst, kravene eller sammendraget slutter på toppen af en side eller efterlader tilstrækkelig plads til en tegning på en side.

Så vidt det er muligt skal alle figurerne i tegningerne være anbragt opret på arkene. Hvis en figur er bredere end den er høj, kan den anbringes således, at top og bund af figuren ligger langs siden af arket med toppen af figuren mod den venstre side af arket. Hvis der er andre figurer tegnet på samme side, skal de være anbragt på samme måde, således at alle figurerne på en enkelt side ligger langs en parallel akse.

Når en side skal vendes for at se figurerne, skal nummereringen af figurerne være anbragt på højre side af arket, svarende til toppen af siden ved indscanning.

Hvor figurer er tegnet på to eller flere sider udgørende én hel figur, skal figurerne på de øvrige sider anbringes på en sådan måde, at hele figuren kan samles uden, at der skjules nogle dele af del-figurerne.

Del-figurer tegnet på flere sider skal altid kunne forbindes kant til kant, det vil sige, at ingen figur må indeholde dele af en anden. Der må således ikke være overlap.Opdateret: 5. februar 2013