Fotografier

Fotografier er tilladte under forudsætning af, at de er direkte reproducerbare i sort/hvid og opfylder de anviste krav til tegninger for så vidt angår papirstørrelse og marginer m.v..

Fotografier accepteres ved indleveringen både i sort/hvid og i farver. Ved publiceringen skal fotografier dog altid foreligge i sort/hvid. Detaljer i et fotografi i farver kan derfor forsvinde når ansøgningen bliver publiceret.

Fotografier må ikke indeholde tekst, medmindre der er tale om et enkelt eller nogle ganske få ord, der er absolut nødvendige for forståelsen af fotografiet, jf. BEK § 18 stk. 1. Se Tekst på tegninger.Opdateret: 24. oktober 2017