Tabeller

Tabeller i beskrivelsen

Tabeller i beskrivelsen kan grupperes sammen på en eller flere sider som bilag til beskrivelsen og sidenummereres sammen med denne.

Hvis to eller flere tabeller er nødvendige, skal hver tabel forsynes med romertal, uafhængigt af nummereringen af tegninger eller figurer, eller med store bogstaver, eller med en titel, der angiver dens indhold.

Hver linje eller række i en tabel skal begynde med en angivelse, der forklarer, hvad den repræsenterer, og om nødvendigt de benyttede enheder.

Det maksimalt benyttede sideareal og tegnstørrelser, der gælder for tekst, gælder tilsvarende for tabeller.

Tabeller i patentkrav

Patentkravene kan indeholde tabeller. I sådanne tilfælde skal tabellen være indeholdt i teksten i de relevante patentkrav. Tabellen må dermed ikke være angivet som bilag til patentkravene. Tabellen må heller ikke være angivet ved henvisning til tabeller i beskrivelsen eller i bilag til beskrivelsen. Tabeller i krav accepteres under forudsætning af, at kravene ikke dermed bliver uklare, jf. BEK § 13, stk. 3.Opdateret: 30. januar 2013