Symboler

Komponenter kan illustreres ved symboler, der har en almindelig anerkendt betydning, under forudsætning af, at ikke yderligere forklaringer er nødvendige for forståelsen af ansøgningens indhold.

Andre tegn og symboler kan anvendes på betingelse af, at de ikke kan forveksles med eksisterende konventionelle symboler, samt at de let kan identificeres. De skal desuden være tydeligt forklaret i teksten i beskrivelsen.

Forskellige typer af skraveringer kan også have almindelig anerkendt betydning, for eksempel ved angivelsen af et materiale set i et tværsnit.Opdateret: 30. april 2012