Tekst på tegninger

Tegningerne må ikke indeholde tekst, medmindre der er tale om et enkelt eller nogle få ord, der er absolut nødvendige for forståelsen.

I mange tilfælde vil en kort forklarende tekst være en nødvendighed for en umiddelbar og klar forståelse af tegningen (f.eks. "vand", "damp", "snit A-B", "magnetiseringsstrøm"). Særligt i tilfælde hvor tegningen indeholder blok- eller rutediagrammer, vil forklarende tekst, eventuelt i forkortelser, være nødvendige til at sikre den umiddelbare forståelse af tegningen (f.eks. "integrator", "CPU", "Spænding > 1V").Opdateret: 30. april 2012