Nummerering af figurerne

De forskellige figurer skal være nummererede med fortløbende arabertal, uafhængigt af nummereringen af ansøgningens øvrige sider.

Denne nummerering skal være indledt med forkortelsen "FIG", uanset ansøgningens officielle sprog. Hvis en enkelt figur er nok til at illustrere opfindelsen, skal den ikke nummereres og forkortelsen "FIG" skal ikke benyttes.

Tal og bogstaver, der identificerer figurerne, skal være enkle og klare og må ikke anvendes i forbindelse med parenteser, cirkler eller citationstegn. De skal være større end de tal, der anvendes til henvisningsbetegnelser.

En undtagelse til det ovenfor omtalte, kan kun tillades, hvis det angår del-figurer, der udgør en hel figur, uanset om de vises på én eller flere sider. I dette tilfælde kan hele figuren refereres til med det samme figurnummer efterfulgt af et stort bogstav (f.eks. FIG 7A, FIG 7B).Opdateret: 30. april 2012