Det anvendte papir

Tegningerne skal være egnet til sort tryk på hvidt ulinjeret A4 papir (29.7 cm x 21 cm).

Alle sider, der indleveres på papir, skal være uden revner og folder. Kun den ene side af papiret må anvendes.

Hver side skal være fri fra udviskninger og skal være uden ændringer, overskrivninger og uden tekst mellem linjerne. Uoverensstemmelse med dette kan dog accepteres, hvis indholdet ikke giver anledning til tvivl og de formelle krav til reproduktion fortsat er opfyldt.

Alle foretagne rettelser skal være holdbare og permanente, så de ikke giver anledning til tvivl. Specielle produkter til rettelser, såsom korrekturlak kan anvendes, under forudsætning af, at de er uudslettelige og opfylder de øvrige formelle krav til tegningerne.

Siderne skal være samlet på en sådan måde, at de nemt kan vendes, skilles ad og samles igen.

Permanente samlinger (f.eks. messingnitter eller lim) er ikke tilladte. Der må således kun anvendes midlertidige samlinger (hæfteklammer, papirclips og klemmer etc.), der kun efterlader lette mærker i papiret.Opdateret: 30. april 2012