Udfærdigelse af tegninger

Ved udfærdigelsen af tegningerne skal ansøgeren være opmærksom på retningslinjerne vedrørende

Tegning af linjer og streger

Standarder for linjer og streger i en tegning, der sikrer en tilfredsstillende reproduktion er følgende:

Linjer og streger skal udfærdiges i sort.

Heliografiske tryk opfylder sjældent standarderne for tegninger og det anbefales derfor, at kopier af denne slags ikke indleveres.

Tykkelsen af linjer og streger skal tage højde for læsbarheden af tegningen.

Skygger

Anvendelse af skygger på figurer er tilladt, under forudsætning af, at disse medvirker til forståelsen og ikke besværliggør læsbarheden.

Tværsnit

Når en figur er et tværsnit af en anden figur, skal sidstnævnte angive positionen og kan også angive synsvinkelen til tværsnittet.

Et tværsnit skal være udført og tegnet på samme måde som andre tegninger. Tværsnittet skal være skraveret med regulære streger med mellemrum. Afstanden mellem stregerne vælges ud fra det totale område, der skal skraveres.

Skravering må ikke forhindre den klare læsning af henvisningsbetegnelser og ledelinjer. Hvis det ikke er muligt at placere henvisningsbetegnelser udenfor det skraverede område, kan skraveringen brydes, hvor henvisningsbetegnelserne indsættes.

Størrelsen af tegninger

Hvis størrelsen af en tegning medfører, at alle væsentlige detaljer ikke klart kan skelnes, hvis figuren bliver indscannet med en lineær nedsættelse i en størrelse af 2/3 del, må figuren gentegnes i et større mål. Hvis det er nødvendigt, kan figuren deles op i del-figurer, således at en lineær nedsættelse til en størrelse af 2/3 del stadig er tydelig. Se i øvrigt Layout af sider med tegninger.

En grafisk fremstilling af skalaen på tegninger, i de tilfælde, hvor deres inkludering anses for at være nyttige, skal være på en sådan måde, at de stadig er anvendelige, når tegningen bliver reproduceret i nedsat format. Dette udelukker angivelser af størrelser såsom "egentlig størrelse" eller "½ størrelse" både i tegningerne og i beskrivelsen til fordel for grafiske fremstillinger af skalaen.

Variationer i proportioner

Dele af en figur skal være i de samme proportioner, med mindre en forskel i proportionen er uundværlig for klarheden af figuren. I sådanne tilfælde kan en supplerende figur tilføjes. Dette kan gøres ved at tegne delen af den pågældende figur i en større målestok. Det anbefales, at det forstørrede viste element i den anden figur vises enten med en fint tegnet eller gennembrudt cirkel på den første figur, for at præcisere dens placering. Dette må dog ikke gøre den første figur uklar.

Brug af farver

Tegninger accepteres ved indleveringen både i sort/hvid og i farver så længe de ovenstående betingelser er opfyldt. Ansøgningen bliver publiceret i sort/hvid og detaljer i en tegning i farver kan derfor forsvinde når ansøgningen bliver publiceret.

Se også Tal, bogstaver og henvisningsbetegnelser.Opdateret: 24. oktober 2017