Rettelser af tegninger

Det er tilladt at foretage rettelser af tegninger. Rettelser kan foretages på begæring af de involverede parter eller på begæring af Patent- og Varemærkestyrelsen. Rettelserne kan angå både småfejl eller mere væsentlige ændringer.

Rettelser af tegninger er generelt genstand for de samme regler, som gælder med hensyn til rettelser af ansøgningens øvrige dokumenter. Det vil sige, at rettelserne ikke må føre til, at patent søges på noget, som ikke kan udledes af basisdokumenterne. Se Ændringer.Opdateret: 14. juni 2012