Afdelte og udskilte ansøgninger

PL § 11 giver mulighed for at indlevere ansøgninger, der betragtes som afdelt eller udskilt fra en tidligere indleveret ansøgning. Hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt, vil den senere ansøgning blive anset som indleveret på det tidspunkt, hvor de akter, hvoraf opfindelsen fremgår, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen. De nærmere betingelser for at anse en ansøgning som afdelt eller udskilt fremgår af BEK §§ 31-34.

Se mere om afdelte ansøgninger og udskilte ansøgninger.Opdateret: 30. januar 2013