Udskilte ansøgninger

Er der under behandlingen af en ansøgning (stamansøgningen) indkommet bilag, som indeholder en opfindelse, der ikke kan udledes af basisdokumenterne, har ansøgeren mulighed for at indlevere en udskilt ansøgning angående denne opfindelse, jf. PL § 11 og BEK § 32. En udskilt ansøgning anses som indleveret den dato, på hvilken bilagene, hvori den udskilte opfindelse er beskrevet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne dato kaldes løbedagen for den udskilte ansøgning.

En dansk ansøgning kan være udgangspunktet for mere end én udskilt ansøgning. En udskilt ansøgning kan selv være udgangspunkt for udskilte ansøgninger.

Ansøgeren skal, ved indlevering af en udskilt ansøgning, angive, at ansøgningen er fremkommet ved udskillelse og ansøgeren skal angive stamansøgningens indleveringsdag og nummer, jf. BEK § 34, stk. 2. Mangler ansøgningsnummeret på stamansøgningen, anmodes ansøger om at afhjælpe manglen.

Ansøgeren skal også angive i stamansøgningen, at udskillelse har fundet sted, jf. BEK § 33 stk. 1.

Se mere under

Udover de forhold omtalt under dette emne udføres formalitetsbehandlingen og den tekniske behandling som i andre ansøgninger. Se også Behandling af patentansøgninger.Opdateret: 14. november 2022