Afdelte ansøgninger

Er der i en patentansøgnings basisdokumenter (stamansøgning) beskrevet flere opfindelser, kan ansøgeren dele ansøgningen i flere ansøgninger (afdelte ansøgninger), jf. BEK § 31. En afdelte ansøgning anses som indleveret på stamansøgningens indleveringsdag. Denne dag kaldes løbedag for den afdelte ansøgning. 

Enhver dansk patentansøgning (stamansøgning), der er under behandling, kan blive delt. Stamansøgningen kan således være en tidligere afdelt ansøgning. I tilfælde, hvor stamansøgningen er en PCT-ansøgning, kan den afdelte ansøgning først indleveres, når PCT-ansøgningen er i national fase i Danmark - det vil sige den er videreført efter PL § 31.

Ansøger kan frivilligt indlevere en afdelt ansøgning (frivillig deling). Ofte indleveres en afdelt ansøgning dog for at imødegå en indvending ifølge PL § 10 på grund af mangel på enhed i stamansøgningen (tvungen deling).

For at dele en dansk patentansøgning, skal ansøger indlevere en eller flere afdelte patentansøgninger hos Patent- og Varemærkestyrelsen (se Indlevering af patentansøgninger). På ansøgerens begæring anses den/de afdelte ansøgninger som indleveret samtidigt med stamansøgningen, jf. PL § 11 og BEK § 31.

Ansøgeren skal, ved indlevering af en afdelt ansøgning, angive, at ansøgning er fremkommet ved deling, og ansøgeren skal angive stamansøgningens indleveringsdag og nummer, jf. BEK § 34, stk. 2. Mangler eksempelvis ansøgningsnummeret på stamansøgningen eller angivelse af løbedag, anmodes ansøger om at afhjælpe manglen.

Ansøgeren skal også angive i stamansøgningen, at deling har fundet sted, jf. BEK § 33, stk. 1.

Se mere under

Udover de forhold omtalt under dette emne udføres formalitetsbehandlingen og den tekniske behandling som i andre ansøgninger. Se også Behandling af patentansøgninger.Opdateret: 28. april 2020