Prioritet for den afdelte og udskilte ansøgning

Såfremt der i stamansøgningen er begæret prioritet, gælder denne også for den afdelte ansøgning uden særskilt begæring, jf. BEK § 8, stk. 3 under forudsætning af, at denne ikke er bortfaldet eller trukket tilbage i medfør af BEK § 8, stk. 4. Hvis et prioritetsdokument og en eventuel oversættelse af den prioritetsgivende ansøgning er blevet indleveret til stamansøgningens akter, før den afdelte ansøgning er blevet indleveret, er det ikke nødvendigt at indlevere prioritetsdokumenter igen i den afdelte ansøgning, jf. BEK § 10, stk. 2.

En begæret prioritet i stamansøgningen gælder ikke for en udskilt ansøgning.Opdateret: 30. januar 2013