Hvem kan indlevere en afdelt eller udskilt ansøgning

Kun den ansøger, som fremgik af den oprindelige ansøgning, kan indlevere en afdelt eller udskilt ansøgning.

Det betyder, at i tilfælde, hvor ansøgningen er blevet overdraget, kan en afdelt eller udskilt ansøgning kun indleveres af eller på vegne af den nye ansøger, hvis overdragelsen er noteret i patentregistret på tidspunktet for indlevering af den afdelte eller udskilte ansøgning eller, hvis det dokumenteres, at overdragelse er sket inden indleveringen.Opdateret: 30. april 2012