Ændringer i registret - patent

Når der ansøges om eller meddeles patent bliver oplysningerne herom indført i patentregistret. Her bliver de fleste forhold om patentet noteret, herunder navnet på ansøger/indehaver, opfinders navn, titlen på opfindelsen, oplysning om en eventuel prioritet osv..

Registret skal afspejle de faktiske forhold. Det er derfor vigtigt, at Patent- og Varemærkestyrelsen får besked, når der sker ændringer i de oplysninger, som findes i registret, så dette kan blive rettet. Registret indeholder vigtige oplysninger både for indehaver selv, andre indehavere og for brugere af registret. Det er gratis at få lavet ændringer i registret. Dog vil notering af en begrænsning af et patent kun kunne finde sted i forbindelse med en administrativ omprøvning og notering af deling/udskillelse sker i forbindelse med en indlevering af en ny ansøgning.

Registret indeholder også historiske oplysninger. En historisk oplysning er fx navnet på en tidligere indehaver eller fuldmægtig.

De enkelte typer af ændringer i registret skal opfylde forskellige kriterier og dokumentationskrav. Følgende typer af ændringer er hyppigt forekommende:

Det skal understreges, at en indførelse i patentregistret om overdragelse af et patent, licens, pant m.v. i henhold til patentlovens § 44 ikke har nogen materiel retsvirkning. Noteringer i registret er alene af formel, ordensmæssig og oplysende karakter.

Såfremt der er fremsat begæring om notering i registret i henhold til patentlovens § 44, og vi ikke umiddelbart kan afgøre spørgsmålet om notering, anføres det i registret, at begæring om notering er fremsat.

 Opdateret: 1. februar 2013