Indehaver ændrer navn eller adresse

Hvis patentansøger eller indehaver ændrer navn, vil det nye navn blive noteret i registret, når Patent- og Varemærkestyrelsen bliver informeret herom. Vi vil kun, hvis der er tvivl om rigtigheden af navneændringen, kræve dokumentation i form af en kopi af et navneændringsbevis, en kopi af en vielsesattest eller en kopi af en udskrift fra et officielt register.

Vi noterer ligeledes ændringer i indehavers adresseforhold, når vi får meddelelse om ændringerne.

Da opkrævning af blandt andet årsgebyr sendes til den adresse, som fremgår af registret, er det vigtigt, at det er den korrekte adresse. Ellers kan patentansøger/patenthaver risikere, at patentansøgningen/patentet ikke bliver fornyet og dermed bortfalder. Når vi får breve retur på grund af forkert adresse, forsøger vi at finde frem til indehavers nye adresse. Vi er dog ikke forpligtet til at finde frem til den nye adresse, og der er ikke sikkerhed for, at det lykkes.  Opdateret: 30. april 2012