Ændringer vedrørende fuldmægtig

Vælger patenthaver en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig vil dette blive noteret i registret, når Patent- og Varemærkestyrelsen informeres herom.

I visse situationer kræves det, at der indsendes en fuldmagt, førend en fuldmægtig kan noteres i registret.Opdateret: 30. april 2012