Patentpublikationer

Patentpublikationer angives med:

(a) WIPO's 2-bogstavkode (ST.3),

(b) dokumentnummer (for Japanske patentdokumenter før år 2000, skal kejserens år angives før patentdokuments serienummer),

(c) dokumentkode (ST.16), hvis en sådan er angivet på dokumentet, ellers dokumenttype,

(d) navn på patenthaver eller ansøger (i versaler, evt. passende forkortet),

(e) publiceringsdato for det citerede patentdokument (med 4 ciffer i årstallet ifølge den Gregorianske kalender) eller ved rettede patentdokumenter, publiceringsdato for det rettede patentdokument iflg. INID kode (48) i WIPO Standard ST.9 og hvis oplyst på dokumentet, den supplerende rettelseskode iflg. INID kode (15) og

(f) oplysninger om dokumentets relevante dele.

De følgende eksempler illustrerer ovenstående punkter (a)-(f):

(1) EP 0982974 A1 (SEIKO EPSON CORP) 1. marts 2000, afsnit [0026] til [0030].

(2) DE 3744403 A1 (JOSEK) 29. august 1991, side 1, sammendraget.

(3) SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB) 26. maj 1997, krav 1.

(4) US 5635683 A (MC DERMOTT et al.) 3. juni 1997, spalte 10, linie 30 til 40, figur 3.Opdateret: 30. april 2012