Rapportens indhold

Nyhedsundersøgelsesrapporten indeholder en forside til notering af de vigtigste kendetegn ved søgningen, som f. eks.

(i) ansøgningsnummer,

(ii) klassifikation af ansøgningen,

(iii) de undersøgte teknikområder,

(iv) de undersøgte krav,

(v) relevante dokumenter fremkommet ved søgningen,

(vi) dato for færdiggørelse af nyhedsundersøgelsen, og

(vii) navn på den sagsbehandler, der udførte søgningen,

og en supplerende side D til angivelse af flere dokumenter end der er plads til på forsiden.

Ansøgningsnumret angives på forsiden og den supplerende side D af nyhedsundersøgelsesrapporten.

Klassifikationen af patentansøgningen angives i overensstemmelse med Klassifikation.

De undersøgte teknikområder medtages i rapporten i form af

(i) en liste over de undersøgte klasser: ved angivelse af klassifikationssystem efterfulgt af klassifikationssymboler på overklasse niveau, f. eks. IPC: H04B,

(ii) en liste over anden dokumentation gennemsøgt udover PCT minimum: hvis skandinaviske patentlitteratur er søgt, angives der landekoderne, f. eks. DK, NO, SE, FI, og

(iii) en liste over de anvendte elektroniske databaser: f. eks. EPODOC, WPI, TXTE. Det er normalt ikke nødvendigt at angive søgetermer. Det er ikke nødvendigt at angive, hvordan adgangen til databasen fandt sted, f. eks. der er ingen grund til at specificere at adgangen til EPODOC skete via Internal og EPOQUENET, eller MEDLINE via STN.

Ved angivelsen af de undersøgte krav, oplyses om nyhedsundersøgelsen blev begrænset. Se Nyhedsundersøgelsens omfang.

For angivelsen af de relevante dokumenter se Bibliografiske oplysninger, Kategorier af dokumenterne og Sammenhæng mellem dokumenter og krav.

Datoer i nyhedsundersøgelsesrapporten skal angives ifølge WIPO standard St.2 (DD.MM.YYYY).

Nyhedsundersøgelsesrapporten affattes normalt på dansk. Hvis ansøgeren har anmodet om, at sagsbehandlingen foregår på engelsk, vil nyhedsundersøgelsesrapporten blive affattet på engelsk.Opdateret: 30. april 2012