Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten

 Nyhedsundersøgelsesrapporten ledsages af kopier eller link til en elektronisk form af alle de dokumenter, der er omtalt heri (se også Fejl i nyhedsundersøgelsesrapporten). Disse dokumenter benyttes til vurdering af patenterbarhed af den ansøgte opfindelse.

De dokumenter, der fremgår af nyhedsundersøgelsesrapporten efter "&"-tegnet er undtaget herfra. I disse tilfælde vedlægges normalt kun en kopi af det familiemedlem der er omtalt i det første behandlingsbrev og/eller nyhedsundersøgelsesrapporten. Sagsbehandleren kan vælge, at patentdokumenter, der fremgår efter "&"-tegnet, kopieres og sendes til ansøger.

I de tilfælde hvor en del eller hele dokumentet kun er offentliggjort i elektronisk form, vil en elektronisk version af de dele af dokumentet, der ikke findes i papirudgave, blive gjort tilgængelig for ansøger. Ansøger vil få stillet hele dokumentet til rådighed enten i en kombination af papir og elektronisk form eller hele dokumentet i elektronisk form.

For patentdokumenter bliver en komplet kopi vedlagt, også når patentet er omfangsrigt.

For tidsskrifter eller bøger der fremgår af nyhedsundersøgelsesrapporten, vil en kopi af forsiden samt de relevante sider af den omhandlede publikation være vedlagt.

Et referat, uddrag eller et sammendrag af et andet dokument, kan f.eks. være offentliggjort senere end det dokument, det omtaler. Hvis nyhedsundersøgelsesrapporten omtaler et referat, uddrag eller et sammendrag ledsages rapporten af en kopi af dette. Hvis sagsbehandleren har besluttet, at hele dokumentet er nødvendigt, vil dokumentet være omtalt og en kopi være vedlagt nyhedsundersøgelsesrapporten, se også Sammendrag eller referat.

Hvis en trykt version af et dokument fundet ved onlinesøgning i databaser (f.eks. Compendex, Paperchem2 og NTIS) eller originale artikler ikke er tilgængelige i Patent- og Varemærkestyrelsen på det tidspunkt nyhedsundersøgelsen foretages, vil en udskrift af det dokument der er fundet ved onlinesøgningen være vedlagt nyhedsundersøgelsesrapporten.Opdateret: 11. januar 2021