Nyhedsundersøgelsens omfang

Nyhedsundersøgelsen rettes mod opfindelsen defineret af kravene, da disse afgør omfanget af beskyttelsen, som vil blive givet ved patentmeddelelse. Til forståelse af kravene kan vejledning hentes i beskrivelsen og eventuelle tegninger. Hvis beskrivelsen også er utilstrækkelig til forståelse af kravene, kan ansøger kontaktes for at få en opklaring af, hvad der ønskes nyhedsundersøgt. Se mere under Fortolkning af krav.

Efter at have fastslået omfanget af opfindelsen, kan det være en fordel for sagsbehandleren at definere omfanget af nyhedsundersøgelsen så præcist som muligt.

En række forskellige situationer kan begrænse omfanget af nyhedsundersøgelsen. Disse kan være:

(i) en ufuldstændig nyhedsundersøgelse på grund af undtagelsesbestemmelserne (se Emner, der skal udelukkes fra nyhedsundersøgelsen),

(ii) en ufuldstændig nyhedsundersøgelse på grund af manglende enhed, der i helt klare tilfælde, hvor manglende opfinderisk enhed i ansøgningen er erkendelig for enhver inden nyhedsundersøgelsens påbegyndelse, ifl. PL § 10, og BEK § 31. I disse tilfælde kontaktes ansøger for at få en hurtig afklaring af hvilken opfindelse, der skal nyhedsundersøges ved førstebehandlingen, og

(iii) bestemmelserne i regelsættet er ikke tilstrækkeligt opfyldt, så en menings­fyldt nyhedsundersøgelse bliver umulig, se Ingen meningsfuld nyhedsundersøgelse er mulig.

Herefter og inden nyhedsundersøgelsen startes, formulerer sagsbehandleren en søgestrategi.

Se også Undersøgelsen af gyldigheden af en prioritetsrettighed.Opdateret: 3. november 2015