Kendt teknik

Patent meddeles kun på opfindelser som er nye i forhold til den kendte teknik og som adskiller sig væsentligt derfra.

"Kendt teknik" defineres som alt, der er gjort almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udnyttelse eller på anden måde før patentansøgningens indleveringsdag, evt. prioritetsdag. Bredden af denne definition skal bemærkes. Der er ingen begrænsninger til det geografiske område, hvor den relevante information blev gjort almindeligt tilgængelig. Dette gælder også i forhold til sproget eller måden, hvorpå informationen blev gjort almindelig tilgængelig. Der er heller ikke en grænse for, hvor langt tilbage i tiden informationskilderne stammer.

Til vurderingen af nyhed omfatter den kendte teknik derudover indholdet i de før patentansøgningens indleveringsdag her i landet indleverede patentansøgninger eller ansøgninger om registrering af brugsmodel, såfremt disse ansøgninger bliver almindeligt tilgængelige i overensstemmelse med reglerne i PL § 22 for patentansøginger eller med reglerne for brugsmodeller. Se Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt..

Da "den kendte teknik", tilgængelig for sagsbehandleren imidlertid hovedsageligt består af dokumenter, behandler dette emne kun spørgsmålet om almindelig tilgængelighed i relation til skriftlige beskrivelser (enten alene eller i kombination med tidligere foredrag eller udnyttelse). Se Almindeligt tilgængelig skriftlig beskrivelse og Angivelse i modhold der muliggør udøvelse af opfindelsen.

For vurderingen af, om andre modhold (som kan være tilført processen f.eks. af tredjemand i henhold til BEK § 43) kan betragtes som værende gjort almindeligt tilgængelige, henvises til dokumentationsmateriale i indsigelsesprocedurer, og Mundtlig fremlæggelse og offentlig brug.

Generelt udvælger sagsbehandleren kun citationer fra dokumenter, som findes blandt søgematerialet, eller som sagsbehandleren på anden vis har adgang til. På den måde er der ingen tvivl om indholdet af de citerede dokumenter, da sagsbehandleren almindeligvis har gennemgået ethvert citeret dokument.Opdateret: 30. april 2012