Typer af dokumenter relevant som kendt teknik

Ved nyhedsundersøgelsen skal sagsbehandleren rette opmærksomheden på de dokumenter, der er relevante for bedømmelse af nyhed og væsentlig adskillelse.

Sagsbehandleren bør også udtage andre dokumenter, der kan være relevante af andre årsager såsom:

(i) Mellemliggende dokumenter og Konfliktende ansøgninger jf PL § 2, stk. 2. 2. og 3. pkt., som omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "P" dokumenter eller som "E" dokumenter; se Kategorier af dokumenter,

(ii) dokumenter som sår tvivl om gyldigheden af den påberåbte prioritet, og som omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "L" dokumenter; se Undersøgelse af gyldighed af en prioritetsrettighed og Kategorier af dokumenter,

(iii) dokumenter, som bidrager til en bedre eller mere korrekt forståelse af den ansøgte opfindelse, og som omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "T" dokumenter; se Dokumenter offentliggjort efter indleveringsdagen og Kategorier af dokumenter,

(iv) dokumenter, som viser den tekniske baggrund, og som omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "A" dokumenter; se Den nærmeste kendte teknik og dens effekt på nyhedsundersøgelsen og Kategorier af dokumenter, og

(v) Danske patentansøgninger som har den samme indleverings- eller prioritetsdato som ansøgningen med hensyn til hvilken nyhedsundersøgelsen foretages, fra den samme ansøger og angår den samme opfindelse og derfor er relevant for spørgsmålet om dobbelt patentering, omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "L" dokumenter; se Dobbeltpatentering og Kategorier af dokumenter.

Sagsbehandleren skal ikke bruge væsentlig tid på at finde disse dokumenter, eller på overvejelser af sådanne forhold, med mindre der er en speciel grund til at gøre det. Se Undersøgelse af gyldighed af en prioritetsrettighed.Opdateret: 30. april 2012