Dokumenter offentliggjort efter indleveringsdagen

Nyhedsundersøgelsen tager normalt ikke hensyn til dokumenter, der er offentliggjort efter indleveringen af ansøgningen. Imidlertid er det nødvendigt at udvide nyhedsundersøgelsen, som det fremgår af Konfliktende ansøgninger jf PL § 2, stk. 2. 2. og 3. pkt. og Mellemliggende dokumenter.

Der kan opstå andre situationer, hvor et dokument, der er offentliggjort efter indleveringsdatoen, er relevant. Eksempler på dette kan være et senere dokument, der indeholder princippet eller teorien bag opfindelsen, som kan være nyttig for en bedre forståelse af opfindelsen, eller et senere dokument, der viser, at ræsonnementet eller fakta bag opfindelsen, er ukorrekt (se Underbygning af krav i beskrivelsen). Nyhedsundersøgelsen skal ikke udvides af denne grund, men dokumenter af denne slags, som er kendt af sagsbehandleren, kan udvælges til citation i rapporten. Se Kategorier af dokumenter under Kategori "T".Opdateret: 30. april 2012