Mellemliggende dokumenter

Sagsbehandleren medtager i nyhedsundersøgelsen dokumenter, der er offentliggjort mellem den tidligste prioritetsdato og ansøgningens indleveringsdag, og disse dokumenter angives som sådan i nyhedsundersøgelsesrapporten. Se Kategorier af dokumenter under Kategori P.

Når en ansøgning har mere end en prioritetsdato, skal den ældste dato anvendes til at identificere disse dokumenter.

Ved vurdering af, hvilke dokumenter der skal vælges til citationer i nyhedsundersøgelsesrapporten, henviser sagsbehandleren til disse datoer og skal helst vælge et dokument, der er offentliggjort før prioritetsdatoen. Sagsbehandleren skal for eksempel, hvor der er to dokumenter, den ene offentliggjort før prioritetsdatoen og den anden efter denne dato, men før indleveringsdatoen, men ellers lige relevante, vælge førstnævnte. Se Nyhedsundersøgelsesrapport.Opdateret: 30. april 2012