Indleveringsdag eller prioritetsdato som gældende dato

Det skal bemærkes, at "indleveringsdag" i PL § 2 skal fortolkes som prioritetsdagen i de tilfælde, hvor det er relevant. Se Prioritet.

Forskellige krav eller forskellige alternativer, der er ansøgt i et krav, kan have forskellige gældende datoer, det vil sige indleveringsdagen eller (en af) de(n) påberåbte prioritetsdato(er).

Spørgsmålet om nyhed og væsentlig adskillelse skal overvejes for ethvert krav (eller del af et krav, hvor et krav specificerer et antal alternativer), og den kendte teknik set i relation til et krav eller en del af et krav kan indeholde noget, f.eks. et mellemdokument (se Kategorier af dokumenter under Kategori "P"), som ikke kan citeres over for et andet krav eller et andet alternativ i det samme krav, fordi de har en tidligere gældende dato.

Hvis alt kendt teknik blev gjort almindeligt tilgængelig før datoen for det tidligste prioritetsdokument, behøver sagsbehandleren naturligvis ikke (og bør ikke) beskæftige sig med fastsættelsen af gældende datoer.Opdateret: 30. april 2012