Nyhed

En opfindelse anses for at være ny, hvis den ikke er en del af den kendte teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 1., 2. og 3. pkt. 

Den kendte teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 1. pkt. defineres som alt, hvad der er blevet almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udnyttelse eller på anden måde før patentansøgningens indleveringsdag, evt. prioritetsdag. Bredden af denne definition skal bemærkes. Der er ingen begrænsninger til det geografiske område, hvor den relevante information blev gjort almindeligt tilgængelig. Dette gælder også i forhold til sproget eller måden, hvorpå informationen blev gjort almindelig tilgængelig. Der er heller ikke en grænse for, hvor langt tilbage i tiden informationskilderne stammer.

Den kendte teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. omfatter indholdet i de før patentansøgningens indleveringsdag her i landet indleverede patentansøgninger eller ansøgninger om registrering af brugsmodel, såfremt disse ansøgninger bliver almindeligt tilgængelige i overensstemmelse med reglerne i PL § 22 for patentansøginger eller med reglerne for brugsmodeller. Se Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt..

Se mere under Kendt teknik.

Ved behandling af nyhed for det ansøgte, tager sagsbehandleren hensyn til Kravenes klarhed og underemner dertil.

Når spørgsmålet om nyhed behandles (til forskel fra væsentlig adskillelse, se Kombination af modhold), er det ikke tilladt at kombinere enkeltdele af kendt teknik med hinanden. Det er heller ikke tilladt at kombinere enkeltdele, der tilhører forskellige udførelsesformer beskrevet i et og samme dokument, medmindre en sådan kombination specifikt er foreslået (EPO T 305/87, OJ 8/1991, 429).

Hvis et dokument (udgangsdokument) imidlertid udtrykkeligt henviser til et andet dokument som et dokument, der giver mere detaljeret information om visse træk, skal læren af sidstnævnte betragtes som værende en del af udgangsdokumentet, hvis det dokument, der henvises til, var almindeligt tilgængeligt på offentliggørelsesdatoen for udgangsdokumentet (se EPO T 153/85, OJ 1-2/1988, 1). Den relevante dato med hensyn til nyhed er altid datoen på udgangsdokumentet (se Relevant dato for et tidligere dokument). 

Ydermere er teknik, som eksplicit undlades med disclaimer i et dokument (med undtagelse af dis­clai­m­ere, som udelukker funktionsudygtige udførelsesformer), og tidligere omtalt kendt teknik, som eksplicit nævnes i et dokument, at betragte som omfattet af dokumentet.

Det er endvidere tilladt at bruge et leksikon eller lignende henvisningsdokument til fortolkning af en speciel term, der bruges i et dokument.Opdateret: 30. april 2012