Angivelse i modhold der muliggør udøvelse af opfindelsen

Teknik, der er beskrevet i et dokument, kan kun betragtes som værende gjort almindeligt tilgængelig og derfor indeholdt i den kendte teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, hvis informationen i dokumentet er tilstrækkelig til, at en fagmand på den relevante dato for dokumentet (se Relevant dato for et tidligere dokument) kan udøve teknikken, når han i øvrigt benytter den generelle viden, som han forventes at have inden for sit felt på det tidspunkt (se EPO T 26/85, OJ 1-2/1990, 22, EPO T 206/83, OJ 1/1987, 5 og EPO T 491/99, ikke offentliggjort i OJ). 

Kemiske forbindelser, for hvilke navnet eller formlen nævnes i et modhold, skal ikke betragtes som kendte, medmindre informationen i dokumentet, eventuelt sammen med almindeligt tilgængelig viden på fagområdet på den relevante dato for dokumentet, gør det muligt at fremstille og isolere de kemiske forbindelser eller f.eks. i tilfælde af naturprodukter at isolere dem.

Fysiske, kemiske, biologiske eller lignende data for forbindelsen er derimod ikke nødvendige for, at forbindelsen er kendt. Det er således ikke nødvendigt, at forbindelsen har været fremstillet og/eller isoleret, når blot fagmanden ved hjælp af oplysningerne i dokumentet kunne have gjort det.

Se også Almindeligt tilgængelige oplysninger.Opdateret: 30. april 2012