Betingelser for patenterbarhed

 Der er fem generelle betingelser for patenterbarhed:

Udover disse fem generelle betingelser, skal sagsbehandleren være opmærksom på følgende to betingelser, som implicit er indeholdt i PL:

  • (i) opfindelsen skal være beskrevet således, at den kan udøves af en fagmand (efter vejledning fra ansøgningen); dette følger af PL § 8, stk. 2. Tilfælde, hvor opfindelsen ikke opfylder denne betingelse, fremgår af Tilstrækkelig angivelse af opfindelsen;  og
  • (ii) opfindelsen skal være "af teknisk karakter" i et sådant omfang, at den kan henføres til et teknisk område (BEK § 16, stk. 1, nr. 2), skal løse et teknisk problem (BEK § 16, stk. 1, nr. 3), og skal have tekniske træk, som i kravet definerer, hvad der søges beskyttelse for (BEK § 13, stk. 1) (se Krav).

Patentloven kræver ikke udtrykkeligt eller implicit, at en opfindelse skal medføre et teknisk fremskridt eller udvise en nyttig virkning for at være patenterbar. Ikke desto mindre bør eventuelle fordelagtige virkninger i forhold til den kendte teknik angives i beskrivelsen (BEK § 16, stk. 1, nr. 3), og sådanne virkninger er ofte vigtige ved vurderingen af "væsentlig adskillelse".

 Opdateret: 29. januar 2013