Supplerende beskyttelsescertifikater

Patent- og Varemærkestyrelsen behandler ansøgninger om supplerende beskyttelsescertifikater (certifikater) samt forlængelser heraf.

Under dette emne beskrives blandt andet de forskellige sagsbehandlingsprocedurer i forbindelse med indlevering af ansøgninger om certifikat og forlængelse af et certifikat samt behandling af disse. Desuden beskrives procedurerne efter udstedelse af et certifikat, herunder fornyelse, ændring af registret, administrativ omprøvning, osv.

Du kan anvende menuen til venstre til at navigere rundt, eller du kan søge efter bestemte ord eller udtryk i den simple eller avancerede søgning. Du har også mulighed for at gå ind på en specifik bestemmelse i patentloven, bekendtgørelsen eller i de to forordninger for supplerende beskyttelsescertifikat for hhv. lægemidler og plantebeskyttelsesmidler, i oversigten Love og regler med tilknyttede artikler, der giver dig mulighed for at se hvilke artikler i Guidelines, som vedrører præcis den bestemmelse, der har din interesse.

Lovgrundlaget for certifikater samt forlængelse heraf udgøres af:

  • Patentloven (PL)
  • Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (BEK)
  • Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (LMF)
  • Rådets Forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (PMF)
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (PLMF)

I det omfang der ikke findes relevante procedurebestemmelser for certifikater i PL, BEK og de to forordninger LMF og PMF, finder de procedurebestemmelser der gælder for patenter tilsvarende anvendelse for certifikater, jf. LMF artikel 19, stk.1 hhv. PMF artikel 18, stk. 1. I denne del af guidelines, der omhandler certifikater samt forlængelser heraf, henvises derfor også til artikler vedrørende patenter i andre dele af guidelines.Opdateret: 29. maj 2012