Ugyldighed

Certifikatet og dets eventuelle forlængelse er ugyldigt, hvis et af følgende forhold er gældende:

  • Hvis certifikatet er udstedt i strid med bestemmelserne i artikel 3, jf. LMF/PMF artikel 15, stk. 1, litra a 
  • Hvis grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets gyldighedsperiode, jf. LMF/PMF artikel 15, stk. 1, litra b. 
  • Hvis grundpatentet erklæres ugyldigt eller begrænses på en måde, så det produkt, certifikatet er udstedt for, ikke længere er omfattet af grundpatentets krav, jf. LMF/PMF artikel 15, stk. 1, litra c.  
  • Hvis der efter grundpatentets bortfald foreligger ugyldighedsgrunde, som ville have berettiget en ugyldighedskendelse eller begrænsning på en måde, så det produkt, certifikatet er udstedt for, ikke længere ville være omfattet af grundpatentets krav, jf. LMF/PMF artikel 15, stk. 1, litra c. 

Enhver kan indgive en anmodning til Patent- og Varemærkestyrelsen om at få et certifikat og dets eventuelle forlængelse erklæret ugyldigt. En sådan anmodning kaldes en administrativ omprøvning.

Et certifikats (og dets eventuelle forlængelses) ugyldighed offentliggøres i Patenttidende, jf. LMF artikel 17, stk. 1 hhv. PMF artikel 16.

 

 

 

 

 Opdateret: 24. april 2012