Offentliggørelse i Patenttidende

Vi offentliggør en meddelelse indeholdende de relevante oplysninger i Patenttidende for:

 • Ansøgning om certifikat, jf. LMF/PMF artikel 9, stk. 2 og BEK § 70, stk. 5
 • Udstedelse af certifikat, jf. LMF/PMF artikel 11, stk. 1 og BEK § 75
 • Afslag på en ansøgning om certifikat, jf. LMF/PMF artikel 11, stk. 2 og BEK § 75
 • Bortfald af et certifikat, herunder udløbne certifikater, jf. LMF artikel 17, stk. 1 hhv. PMF artikel 16
 • Ugyldighed af et certifikat, jf. LMF artikel 17, stk. 1 hhv. PMF artikel 16
 • Indlevering og afgørelse af en begæring om administrativ omprøvning, jf. BEK § 84 
 • Ansøgning om forlængelse af et certifikat, jf. LMF artikel 9, stk. 2 og 3 samt BEK § 70, stk. 5
 • Udstedelse af en forlængelse af et certifikat, jf. LMF artikel 11, stk. 1 og 6 samt BEK § 75
 • Afslag på en ansøgning om forlængelse af et certifikat, jf. LMF artikel 11, stk. 2 og 6 samt BEK § 75
 • Bortfald af en forlængelse af et certifikat, herunder udløbne forlængelser, jf. LMF artikel 17, stk. 1
 • Ugyldighed af en forlængelse af et certifikat, jf. LMF artikel 17, stk. 1
 • Indlevering og afgørelse af en begæring om administrativ omprøvning af en forlængelse af et certifikat, jf. BEK § 84

Ovenstående oplysninger vil også fremgå af sagsakterne, der er tilgængelige via vores hjemmeside.

 

 

 

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013