Frister - SPC

Hvis en ansøgning om certifikat ikke opfylder de i LMF/PMF artikel 8 fastsatte betingelser, opfordres ansøger til at afhjælpe de konstaterede mangler eller til at indbetale gebyret inden for en nærmere fastsat frist, jf. LMF/PMF artikel 10, stk. 3. For disse frister gælder reglerne i PL § 15, stk. 2 og 3, og § 16, jf. BEK § 90, dvs. at de tilsvarende regler for patentansøgninger finder anvendelse. 

Læs mere om disse regler vedrørende Frister og Fristforlængelse

Bemærk, at der gælder særlige regler for frist for indsendelse af bilag til ansøgninger om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat.

 

 

 

 

 Opdateret: 2. maj 2012