Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler

Lovgrundlaget for supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler udgøres af:

  • Patentloven (PL)
  • Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (BEK)
  • Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (LMF)
  • Rådets Forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (PMF) artikel 3, stk. 2, artikel 4, artikel 8, stk. 1 litra c og artikel 17, stk. 2, finder ifølge PMF betragtning 17 tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF, navnlig artikel 3, artikel 4, artikel 8, stk. 1, litra c og artikel 17

I de følgende artikler vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler beskrives forhold i relation til

Ansøgningsblanketten 'Ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler' kan downloades fra vores hjemmeside www.dkpto.dk.Opdateret: 28. april 2021