Behandling af ansøgning om certifikat

 Sagsbehandlingen omfatter

Behandlingen i forbindelse med indleveringen omfatter en undersøgelse af, om ansøgningsgebyret er betalt.

Formalitetsbehandlingen skal sikre, at de eventuelle formelle mangler ansøgningen har, er afklaret, før den overgår til en teknisk sagsbehandling.

Den tekniske sagsbehandling omfatter en første behandling og evt. efterfølgende behandlinger.

Herefter afsluttes den tekniske sagsbehandling med enten en udstedelse af certifikat eller et afslag, medmindre ansøgningen inden da er blevet tilbagetaget eller endeligt henlagt.

 

 Opdateret: 24. april 2012