Offentliggørelse af ansøgning og sagsakter - SPC

Sagsakterne i forbindelse med certifikatansøgninger, herunder ansøgningsdokumenter, korrespondance, udstedte registreringsbeviser, afslag, m.m. offentliggøres via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside i registret for patenter og brugsmodeller, jf. BEK § 76. 

Sagsakterne bliver gjort offentligt tilgængelige, når ansøgningen publiceres som ansøgt i Patenttidende. Dette sker normalt ved afslutningen af formalitetsbehandlingen.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013