Henlæggelse og genoptagelse - SPC

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen under sagsbehandlingen finder, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, underrettes ansøger herom, og opfordres til inden for en fastsat frist at udtale sig eller at afhjælpe manglerne, jf. LMF artikel 10, stk. 3. Det vil fremgå af brevet, at hvis ansøger ikke udtaler sig eller afhjælper manglerne inden for fristen, vil ansøgningen blive henlagt, jf. LMF artikel 10, stk. 4.  

De generelle bestemmelser for patentansøgninger vedrørende henlæggelse og genoptagelse finder tilsvarende anvendelse på certifikatansøgninger, jf. LMF artikel 19, stk. 1.

 

 

 Opdateret: 2. november 2015