Udstedelse af certifikat

Hvis ansøgningen om certifikat og det produkt, ansøgningen vedrører, opfylder de i forordningen fastsatte betingelser, udstedes et certifikat, jf. LMF artikel 10, stk. 1.

Certifikatet angiver på forsiden det produkt, certifikatet er udstedt for, samt grundpatentets nummer. Et certifikat består af forsiden vedhæftet en udskrift af, hvad der er noteret i vores register for det pågældende certifikat ("en registerudskrift").

 

 Opdateret: 26. april 2012