Teknisk behandling af ansøgning - SPC

I den tekniske sagsbehandling undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen, om ansøgningen og dens bilag opfylder betingelserne i PL § 91, BEK §§ 69-85 og LMF. PMF artikel 3, stk. 2, artikel 4, artikel 8, stk. 1, litra c og artikel 17, stk. 2, finder ifølge PMF betragtning 17 tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF.

Dette omfatter en undersøgelse af om ansøgningen opfylder betingelserne for udstedelse af certifikat vedrørende:

Under emnet Indlevering af ansøgningen er der endvidere beskrevet en række krav som skal være opfyldt for ansøgningen, inden en ansøgning kan godkendes. Se bl.a. Ansøgningens indhold, Ansøger, Første markedsføringstilladelse for produktet i Fællesskabet og Sprog, samt yderligere emner herunder.

Hvis betingelserne i PL § 91, BEK §§ 69-85 og LMF er opfyldt, udstedes certifikatet.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, sender sagsbehandleren et behandlingsbrev til ansøger, jf. LMF artikel 10, stk. 3 og § 19, stk. 2. Behandlingsbrevet vil indeholde en forklaring af de indvendinger, der er rejst mod ansøgningen, og indeholde instrukser om, hvordan disse hindringer kan overkommes, såfremt sagsbehandleren vurderer, at ansøgningen kan føre til certifikat. Ansøger bliver inviteret til at kommentere på og rette eventuelle mangler i ansøgningen inden for en nærmere fastsat tidsfrist.

Kommunikationen mellem sagsbehandleren og ansøger er normalt skriftlig, men der kan også afholdes et møde om sagen, hvis ansøger eller sagsbehandleren vurderer, at det er hensigtsmæssigt for sagen. Kommunikationen fortsætter så længe, at sagsbehandleren finder det relevant.

Herefter vil sagsbehandleren enten udstede certifikatet eller afslå ansøgningen om certifikat.

 

 Opdateret: 6. februar 2013