Indlevering af ansøgning om certifikat

En ansøgning om certifikat skal indleveres skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. LMF, artikel 9, stk. 1 og BEK § 70, stk. 1. Læs mere under Sådan indleveres en ansøgning om certifikat.

Ansøgningen skal leve op til de bestemmelser vedrørende ansøgningens indhold, der er angivet i LMF, artikel 8, stk. 1 samt BEK § 70, stk. 2 og 3.

Ansøgningen skal ledsages af et ansøgningsgebyr, jf. PL § 91, stk. 2, BEK § 70, stk. 4 og LMF, artikel 8, stk. 4.

Den tidsfrist for indlevering af ansøgningen, der er angivet i LMF, artikel 7, stk. 1 og 2, skal overholdes.

Ansøgningen skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. BEK § 71.

Ansøgningen behøver ikke at være underskrevet af ansøgeren eller en eventuel fuldmægtig.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013