Grundpatent

Det produkt, der søges om certifikat for, skal være beskyttet ved et grundpatent, der er gyldigt for Danmark og er i kraft på ansøgningstidspunktet for certifikatansøgningen, jf. LMF, artikel 3, litra a.

Et grundpatent defineres i LMF, artikel 1, litra c, som et patent, der beskytter et produkt, en fremgangsmåde til fremstilling af et produkt eller en anvendelse af et produkt, og som er udpeget af indehaveren med henblik på proceduren for udstedelse af et certifikat. Der skelnes således ikke mellem hvilken type krav, der indgår i grundpatentet, så længe produktet, en fremgangsmåde til fremstilling af produktet, eller en anvendelse af produktet er beskyttet.

Læs mere om hvornår et produkt anses for at være beskyttet af grundpatentet under Beskyttelse ved grundpatent . Se også mere om de særlige forhold vedrørende beskyttelse ved patent for kombinationsprodukter.

Ansøger skal være indehaver af grundpatentet, jf. LMF, artikel 6.

Hvis grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets gyldighedsperiode, afslås ansøgningen om certifikat, da certifikatet er ugyldigt, hvis grundpatentet er bortfaldet inden udløbet af dets gyldighedsperiode, jf. LMF, artikel 15, litra b.

 

 

 Opdateret: 24. april 2012