Ét certifikat / produkt

For at opnå certifikat, må der på tidspunktet for indlevering af ansøgningen om certifikat ikke tidligere have været udstedt et certifikat for produktet i Danmark, jf. LMF, artikel 3, litra c. En indehaver af flere patenter på samme produkt kan ikke få udstedt flere certifikater for det pågældende produkt, jf. PMF artikel 3, stk. 2, der ifølge PMF betragtning 17 finder tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF artikel 3. Du kan læse mere om Flere ansøgninger for samme produkt fra samme ansøger.

Dog kan der udstedes flere certifikater for samme produkt til forskellige ansøgere, jf. PMF, artikel 3, stk. 2, der ifølge PMF betragtning 17, finder tilsvarende anvendelse på fortolkningen af LMF, artikel 3. Du kan læse mere om dette under Flere ansøgninger for samme produkt fra forskellige ansøgere .

Læs mere om hvornår flere ansøgninger om certifikat anses for at angå samme produkt .

Når en ansøgning om certifikat behandles, stilles senere indleverede ansøgninger om certifikat for samme produkt i bero , indtil den eller de tidligere indleverede ansøgninger for samme produkt er afgjort.

En tidligere indleveret certifikatansøgning, der ikke har ført til udstedelse af et certifikat er ikke til hinder for senere indleverede ansøgninger om certifikat. Hvis en ansøgning eksempelvis henlægges endeligt på grund af overskridelse af en betalings- eller svarfrist eller afslås, er der mulighed for at udstede et senere ansøgt certifikat for det samme produkt til en anden (eller samme) ansøger, under forudsætning af, at de sædvanlige betingelser for udstedelse er opfyldt.

 

 Opdateret: 25. september 2012