Kombinationsprodukter

For produkter med flere aktive ingredienser (kombinationsprodukter) gælder samme betingelser som for produkter med en aktiv ingrediens:

Hvis den markedsføringstilladelse, der ligger til grund for ansøgningen om certifikat, angår et lægemiddel, der indeholder flere aktive ingredienser, skal du være opmærksom på at den markedsføringstilladelse kan ligge til grund for en certifikat ansøgning for produktet A og produktet A+B dvs. to forskellige produkter.

Sagsbehandlingen af konkrete certifikatansøgninger vil altid bero på en individuel behandling og vurdering af den enkelte sag.Opdateret: 28. april 2021