Berostillelse af en ansøgning om certifikat

En berostillelse beror altid på en konkret vurdering og afvejning af hensyn i den enkelte sag.

En ansøgning kan stilles i bero, hvis det er nødvendigt at afvente andre hændelser for den videre sagsbehandling, som f.eks.:

 Der er også følgende tilfælde, hvor en ansøgning kan stilles i bero:

  • En ansøger kan fremsætte begrundet anmodning om berostillelse af sagsbehandlingen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  • I specielle tilfælde, f.eks. afventen af en afgørelse fra Ankenævnet for Patentet og Varemærker eller EU-Domstolen, kan behandling af en ansøgning ligeledes stilles i bero.

 Opdateret: 24. april 2012