Behandling af ansøgning ved indlevering - SPC

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en ansøgning om certifikat påføres denne en dato for modtagelse, og vi sender en kvittering for modtagelsen til ansøger eller dennes fuldmægtig. Kvitteringens oplysninger afhænger af den valgte indleveringsform.

Ansøgningen får et ansøgningsnummer, som består af 2 bogstaver efterfulgt at 9 cifre (CA YYYY XXXXX). Bogstaverne angiver ansøgningstypen - nemlig certifikatansøgning. De første 4 cifre af ansøgningsnummeret indikerer årstallet for indlevering. De sidste 5 cifre er en fortløbende nummerering i forhold til den rækkefølge ansøgningen er modtaget. Det fortløbende nummer nulstilles ved hvert årsskifte.

Det undersøges, om ansøger har betalt ansøgningsgebyr.Opdateret: 28. april 2021