Gebyrer - SPC

I forbindelse med ansøgning og opretholdelse af et certifikat og en eventuel forlængelse heraf er der en række gebyrer. Gebyrerne er fastsat i PL § 103. Patent- og Varemærkestyrelsen har mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i PL i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven, jf. PL § 105. De gældende gebyrer kan til enhver tid også ses på vores prisliste

Rettidig betaling er altid indehaverens eget ansvar. Vi sender IKKE påmindelser om betalingsfrister eller indbetalingskort vedrørende årsgebyrer for certifikater. 

Se mere om gebyr i forbindelse med ansøgning og fornyelse

De generelle bestemmelser for patentansøgninger vedrørende betaling af gebyrer samt tilbagebetaling af gebyrer finder tilsvarende anvendelse for certifikatansøgninger, jf. LMF artikel 19, stk. 1 hhv. PMF artikel 18, stk. 1.

 

 

 

 

 Opdateret: 28. april 2020