Forlængelse af et certifikats gyldighedsperiode

Lovgrundlaget for forlængelser af et certifikat udgøres af:

  • Patentloven (PL)
  • Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (BEK)
  • Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (LMF)
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (PLMF)

I de følgende artikler vedrørende forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat beskrives forhold i relation til

En forlængelse af gyldighedsperioden kan kun udstedes for et supplerende beskyttelsescertifikat for et lægemiddel, og løber altid i 6 måneder. Der kan ikke udstedes flere forlængelser for samme certifikat. 

Ansøgningsblanketten 'Ansøgning om pædiatrisk forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler' kan downloades fra vores hjemmeside www.dkpto.dk.Opdateret: 28. april 2021