Behandling af ansøgning - forlængelse

Sagsbehandlingen omfatter behandling af ansøgningen i forbindelse med indleveringen og en sagsbehandling. 

Behandlingen i forbindelse med indleveringen omfatter en undersøgelse af, om ansøgningsgebyret er betalt. 

Under sagsbehandlingen undersøges det, om ansøgningen om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat opfylder betingelserne for disse i PL, BEK, LMF og PLMF. 

Herefter afsluttes sagsbehandlingen med enten en udstedelse af forlængelse af et certifikat eller et afslag, medmindre ansøgningen inden da er blevet tilbagetaget eller endeligt henlagt.

 

 Opdateret: 25. september 2012