Udstedelse af forlængelse af certifikat

Hvis ansøgningen om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat opfylder de i PL, BEK. LMF og PLMF fastsatte betingelser, udstedes forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat, jf. LMF artikel 10, stk. 1.

Forlængelsen af certifikatet angiver på forsiden registreringsnummeret på det certifikat, som forlængelsen er udstedt for, samt det produkt, som certifikatet er udstedt for, og grundpatentets nummer. Certifikat består af forsiden vedhæftet en udskrift af, hvad der er noteret i vores register for det pågældende certifikat og forlængelsens heraf ("en registerudskrift").

 

 Opdateret: 26. april 2012