Afslag på ansøgning om forlængelse af certifikat

Hvis ansøgningen om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat ikke opfylder de i PL, BEK, LMF og PLMF fastsatte betingelser, og eventuelle konstaterede mangler ikke er blevet opfyldt indenfor den fastsatte frist, afslås ansøgningen, jf. LMF artikel 10, stk. 2 og 6.

Ansøger kan anke et afslag til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen, jf. LMF artikel 18 og PL § 25.

 

 

 

 Opdateret: 24. april 2012